?

Log in

No account? Create an account

Ladypine


January 26th, 2006

Recent Entries · Archive · Friends · Profile

* * *

אני הולכת לסופר לבד. אני מרגישה שדפקתי את המערכת, כי אני לא צריכה לקוות שיש לי מטבע של חמישה שקלים: מחובר איתנות לצרור המפתחות שלי, נמצאת פיסת פלסטיק ירוק זוהר, מעוצבת בהתאמה.
אני ממלאת את העגלה , משלמת ויוצאת. אני מתקרבת לרכב.

בשלב זה, בדרך כלל מולי שולף את מחזיק המפתחות שלו, ופותח את המכונית.

אבל אני לבד, ומפתח המכונית צמוד לידית העגלה.

אפשר כמובן לרוקן את העגלה לרצפה, להחזיר את העגלה לסופר, לחזור ולקוות שהמצרכים ימתינו לי על הרצפה.
אפשר גם לפרק את צרור המפתחות.
ואפשר גם פשוט ללחוץ על לחצן הנעילה המרכזית בשלט הרחוק.

חידה:
קניתי בסופר קילו קפה וקילו סוכר, אבל למוכר התבלינים לא היו מספיק שקיות, והוא ערבב הכל באותה שקית.
כשבאתי הביתה, רציתי להכין שוקו מסוכר וקקאו. היה לי קקאו בבית, אבל סוכר הייתי צריכה להוציא מן השקית בה היתה כמות שווה של סוכר וקפה.

איך עשיתי את זה?
Current Mood:
artistic בישול יוצר
* * *

Previous Day · Next Day