?

Log in

No account? Create an account

Ladypine


November 8th, 2006

Recent Entries · Archive · Friends · Profile

* * *

מאז שנת 1996 אני עוקבת בנאמנות אחר המדריך לקוסמטיקה של האגודה למניעת ניסויים בבעלי חיים. המדריך מפרט חברות אשר הצהירו כי אינן מבצעות ניסוים בבעלי חיים, כמו גם חברות אשר, לפי הניסוח המשפטי, "אין לגביהן מידע כי אינן מבצעות ניסויים בבעלי חיים", כלומר חברות שלא הצהירו כי הן נמנעות מניסויים בבעלי חיים, או חברות אשר ידוע כי הן מבצעות ניסויים כאלה. אני מניחה כי החברות התבקשו להצהיר הצהרה כזו וסרבו או התעלמו, מכיוון שסביר שחברות אשר פשוט לא פנו אליהן מעולם לא יופיעו במדריך כלל, באף אחת מן הרשימות.

עם המונופוליזציה של תחום חומרי הניקיון, משימתי במרכול הלכה והפכה פשוטה יותר ויותר. חדלתי להחזיק את מדריך הכיס בארנק, ופשוט זכרתי שפרוקטור גמבל, קולגייט פלמוליב וקימברלי קלארק נמצאות ברשימה הרעה. זה כיסה את רוב השאלות בנושא חומרי ניקוי.

כאשר ערכתי את הערך על ג'ילט בויקיפדיה גיליתי שבשנת 2005 רכשה פרוקטר גמבל את ג'ילט, אשר מחזיקה את המותג אורל-בי, מברשות השיניים שאני רוכשת מזה שנים. החלופה היא מברשת של קולגייט, המצויה ישירות ברשימה השחורה.

אז ממי ארכוש מברשת שיניים?
Current Music:
מייבש כביסה
* * *

Previous Day · Next Day