?

Log in

No account? Create an account

Ladypine


November 15th, 2006

Recent Entries · Archive · Friends · Profile

* * *

אני נותנת לה הורמונים דרך חלב האם, אז היא מפתחת אקנה. היא מאבדת את השומן בעור, שהיה כה מושלם כשנולדה, לכן עכשיו כל פניה מסכת יובש אדומה וכואבת שנוזלת סרום. אני מורחת לה שמן תינוקות כדי להחזיר לה שומן לעור ולהגן עליו.

זה הגיוני? זה הוגן? זה אבולוציוני?
Current Music:
יעל לא בוכה - כמוזיקה באזני
* * *

לאבא של יפעת היתה רשת מרכולים. הוא לקח אותנו לביקור ב"תנובה" וב"שמן".

לאבא של הדס הייתה משאית. הוא לקח את הקרשים מהמקלט למדורה בל"ג בעומר.

אבא של אריק עבד בבנין. הוא לימד את אריק קללות בערבית וכולנו למדנו ממנו.

אמא של סיגלית הייתה זקנה לבושת שחורים. היא ליוותה אותנו בטיולים.

אבא של אוהד נהג באגד. הוא לקח אותנו לטיולים ותמיד "הפתיע" כשהתנדב לפזר אותנו הביתה.

אבא שלי צייר לכתה נחליאלי בסתיו.

מה יהיו אבא ואמא של יעל?עכשיו אני מרגישה שאני מבינה יותר טוב את יש ילד שאבא שלו של יהונתן גפן.
* * *

Previous Day · Next Day