?

Log in

No account? Create an account

Ladypine


November 26th, 2006

Recent Entries · Archive · Friends · Profile

* * *

שוב אני שוקלת לעבור קופת חולים...

כאשר השתחררתי מבית החולים קיבלתי הנחייה לבגיע לרופא נשים לביקורת תוך 4-6 שבועות, כמו כולן. הרופאה שאצלה עשיתי את מעקב ההריון המליצה שאגיע כבר לרופא הנשים שילווה אותי בהמשך, לכן ביררתי המלצות וקבעתי תור אצל רופא חדש.

כאשר הגעתי לרופא, הוטחו בפני כמה עובדות משולבות:
בקופת חולים כללית נהוגה הצמדה לרופא לשלושה חודשים. אף כי הרופאה הקודמת עושה רק מעקב הריון בסיכון, והרופא החדש אינו עושה מעקב הריון כלל, מכיוון שזה אינו מכוסה בסל הבריאות, שניהם בקטגוריה "רופא נשים". לכן אני לא יכולה להתקבל אצל הרופא החדש. בגלל שהרופא עצמאי, זימון התור אליו נעשה ידנית - המזכירה שלו לא מקושרת למערכת של קופת חולים (אף כי הוא כן), לכן היא לא אמרה לי מראש שתהיה בעייה. מכיוון שהוא מקבל אחרי הצהריים, אין אף אחד במוקד של הכללית שיכול לטפל בביטול ההצמדה. בקיצור - תבואי מחר.

לתור כבר לא נכנסתי. למחרת הסבירו לי שאני יכולה ללכת לכל רופא בזבולון, לין או ארמון, אבל לא לרופא עצמאי. בשם קדושת הצמדת החולה לשלושה חודשים, הציעו לי לעבור מהרופאה שלי לרופא לא עצמאי אחר ואז לרופא המבוקש - שלושה רופאים במקום שניים, כשמבחינתי הייתי מעדיפה רק אחד.

הגעתי למה שהטלפנית קראה לו "פניות הציבור", רק כדי לשמוע ש"התשובה סופית". התרשמתי שתפקידו של דרג זה לשמוע אנשים מתלוננים ולהודיע להם שזהו זה. לפי השיטה שלמדתי משחר, אמרתי לה שאני מבינה שהיא לא יכולה לעזור לי, ושאלתי מי כן. היא נתנה לי טלפון של מה שכינתה "המחוז", טלפון שהיה רשום במרפאה תחת "פניות הציבור". (קטע לא ברור).

שם הקשיבו לי, כשהסברתי שאני חייבת לעבור רופא אבל מסיבה לא ברורה יכולה ללכת להמון רופאים - רק לא לזה שאני רוצה. בחור בשם זוהר ענה לי בפשטות שהוא יברר, ואחרי שעה חזר לומר שהענין טופל.

זכורים לי סיפורים דומים בצבא, כאשר למשל מת"ש והיחידה טוענים כל אחד שנושא מסויים בשכר נמצא באחריות הגורם השני, ובינתיים החייל אינו מקבל את המגיע לו. במקרה כזה נציב קבילות החיילים מוציא את המערכת מן ה"קו" אליו נקלעה. אפילו שמעתי על שלישה שהמליצה לחייל לקבול עליה, משום שלדבריה אין לה דרך לתת לחייל את המגיע לו, בגלל נהלי הצבא, אך נציב הקבילות יכול לטפל בכך.

בקופת חולים יש שני נהלים בעייתיים לדעתי: השיוך של רופא מעקב הריון בסיכון ורופא נשים לאותה קטגוריה מקצועית, אף כי הם עושים דברים זרים לחלוטין (גם אם המומחיות שלהם דומה), והאיסור לבטל הצמדה לטובת רופא עצמאי. תיקון הנוהל הראשון יעשה את החיים של כולם קלים יותר, ותיקון הנוהל השני יעשה, אבוי, רק את חיי הלקוחות קלים יותר.
* * *

Previous Day · Next Day