?

Log in

No account? Create an account

Ladypine


December 6th, 2006

Recent Entries · Archive · Friends · Profile

* * *

בחיפה שתי שכונות, זו מול זו: רמת גולדה ורמת אלמוגי. בכניסה לרמת גולדה מצוי מצפור - מצפור תמר. על גבולה של רמת אלמוגי מצוי מצפור - מצפור זייד, על שם שאול זייד.

במקרה אני יכולה לנחש שגולדה היא גולדה מאיר, ראש הממשלה לשעבר של ישראל. אבל תמר? איזו תמר? מדוע כשקוראים למקומות על שם נשים, משתמשים בשמן הפרטי, ואצל גברים משתמשים כמעט תמיד בשם המשפחה? נוסיף גם את יד חנה, להבות חביבה וגבעת חביבה (על שם הצנחניות), גבעת אולגה (חנקין), גבעת עדה (רוטשילד), פרדס חנה (רוטשילד), מזכרת בתיה (רוטשילד). חריג כפר סאלד, על שם הנרייטה סאלד.

מצד שני, כיכר דיזנגוף קרויה בעצם על שם צינה דיזנגוף, אשתו של מאיר דיזנגוף. הוא לא רצה שיקראו לה על שמו. והתוצאה? מי יודע שהכיכר אינה קרויה על שמו של ראש העיר?

אולי זה שריד לכך שבתרבות האירופאית עשויים לקרוא לאשה בשמו המלא של בעלה. למשל, אם ג'יין דו נשואה לג'ון דו, אזי עשויים להתייחס אליה כאל גברת ג'ון דו. הדבר היחיד שנותר באופן קבוע לאשה הוא שמה הפרטי.

מגדיל לעשות הופשטטר, אשר במאמרו A Person Paper on Purity in Language מצייר תמונה לפיה על שחור בעל משרה לשנות את שם משפחתו לשמו של מעסיקו הלבן, שהרי ברור כי שחור מובטל ירצה שידעו כי הוא מחפש עבודה , ושחור בעל משרה יתגאה מאד בכך שיש לו משרה, וירצה שידעו גם זאת.

אפילו כיום מחליפות נשים רבות את שם משפחתן בעת נישואיהן, ולעיתים אפילו אינן מחליפות אותו חזרה אם הן מתגרשות, משום שהן מוכרות בשמן החדש.
נשים אשר להן השקעות משמעותיות תחת שם נעוריהן, למשל השגים אקדמיים או יחסי ציבור שהושקעו בשם, עשויות להישאר עם שם נעוריהן. הן נאלצות להתנצל ולהסביר לעיתים, ובן זוגן עשוי להוות מטרה לחיצי לעג, על כי אשתו "לובשת את המכנסיים בבית". גם אשה המוסיפה שם משפחה לשמה זוכה בתגובות שליליות, בייחוד אם בשמה משתקפת היסטוריית נישואים בלתי טריוויאלית, כמו למשל
ג'ודי שלום ניר מוזס
או גלילה רון־פדר-עמית. יש לשים לב גם כי אופן הצגת שמן של נשים אלה אינו עקבי - גלילה בחרה להוסיף את השמות החדשים אחרי השמות הקודמים, ואילו ג'ודי בחרה להוסיף שמות לפני שמות המשפחה הקודמים. הנדירים ביותר הם זוגות אשר מחליטים לאמץ בעת נישואיהם שם משפחה חדש לחלוטין, או את שם משפחתה של האשה. על פי רוב החלטה זו מתקבלת משיקולים אסתטיים - בני הזוג מעדיפים שם עברי או קצר יותר על פני שם משפחתו של הגבר. הזוג עשוי להחליט גם ליצור שם משפחה משותף, המורכב משמות שני בני הזוג. על פי רוב המניע מאחורי החלטה זו הוא השאיפה לשוויוניות. שיטה זו הייתה נהוגה גם בעבר באירופה, כאשר שני בתים בעלי חשיבות התאחדו. אם הייתה האשה יורשת הרלדית, היה שלט האצולה מכיל גם את השלטים שהייתה זכאית לשאת האשה.

כאשר למשפחה נוספים ילדים, עולה שאלה קשה יותר: מה יהיה שם משפחתם של הילדים? הענקת שם משפחה כפול לילדים עם היוולדם תסבך את שם המשפחה באופן אקספוננציאלי עם הדורות. הענקת שמה של האם לילדים, מכיוון שוודאות האם ברורה ואילו הגבר יכול לבחור האם להכיר בילדיה של אישה הטוענת כי הוא אביהם, מרמזת כי האב אינו מכיר בהם. לכן האפשרות הסבירה היחידה היא הענקת שמו של האב לילדים. לאור שמם של הילדים, צריך לשוב ולבחון את האפשרויות השונות לשמה של האם. ושוב, האפשרות של שינוי מלא של שם משפחתה של האשה כך שיהיה זהה לשם משפחתו של הגבר נראית האפשרות הפשוטה ביותר.

ובכל זאת, אני: אורנה אגמון בן-יהודה, אמא של יעל בן-יהודה, אשתו של מולי בן-יהודה.
Current Music:
אהבה בת עשרים, יוסי בנאי (לפי ז'ק ברל)
* * *

Previous Day · Next Day